การติดตั้งระบบ CMS

วิธีที่เร็วที่สุดในการเชื่อมต่อระบบชำระเงินเพื่อธุรกิจของคุณ

เราทำให้การติดตั้งระบบชำระเงินเป็นเรื่องง่ายมากกว่าที่คิด

CMS

ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น

ประเภทการเชื่อมต่อและติดตั้ง

Wordpress v4.3 - 5.x
(PHP 7.x)

PHP v7.2 จนถึงเวอร์ชั่นล่าสุด

WooCommerce v3.3.4 จนถึงเวอร์ชั่นล่าสุด

Individual Connect (การเชื่อมต่อแบบ Full API)

PrestaShop v1.7

PHP v5.6.x — 7.x

Individual Connect (การเชื่อมต่อแบบ Full API)

Drupal v7.67 จนถึงเวอร์ชั่นล่าสุด

PHP v5.6 จนถึงเวอร์ชั่นล่าสุด

Drupal commerce v1.15 จนถึงเวอร์ชั่นล่าสุด

การเชื่อมต่อแบบ Full API หรือการเชื่อมต่อแบบ Light API

Drupal v8.7.10 จนถึงเวอร์ชั่นล่าสุด

PHP v7.1 จนถึงเวอร์ชั่นล่าสุด

Drupal commerce v2.15 จนถึงเวอร์ชั่นล่าสุด

การเชื่อมต่อแบบ
(Light API)

สอบถามเพิ่มเติม